Checklista för att anlita hantverkare

När du så har bestämt dig för att du ska anlita hantverkare för arbetet som ska utföras där hemma så dyker det förmodligen genast upp en rad frågor. Vilken ska man välja, och hur ska man tänka när man gör sitt val? Finns det något sätt att kontrollera att hantverkaren är seriös och pålitlig?
Här går vi igenom några saker som kan hjälpa dig att göra valet enklare.

  • Ta in flera offerter
   Om du bara tar in en enda offert så har du inget att jämföra med. Då vet du till exempel inte om prisförslaget du får är ovanligt dyrt, väldigt billigt eller om det ligger på en normalnivå. Genom att ta in offerter från flera firmor kan du jämföra de priser och tjänster du blir erbjuden och på så sätt hitta den bästa dealen.När du begär in offerter ska du vara väldigt tydlig med vad du vill ha. Det gör det lättare för hantverkaren att skapa en rättvis offert. Specificera arbete, material och vem som ska göra vad, till exempel om hantverkaren ska köpa materialet eller om du gör det själv. Det kan vara en fördel att låta hantverkaren köpa in materialet eftersom du då bara har ett ställe att reklamera till om du skulle bli missnöjd med något. Om du köper materialet själv och det blir något problem med det har hantverkaren inget med detta att göra så länge det inte är han som orsakat det du är missnöjd över.När det gäller offerter ska du komma ihåg att billigast inte alltid är bäst. Det handlar inte nödvändigtvis om att hitta det lägsta priset, utan om att hitta den bästa dealen där du får det du vill ha till ett bra pris. Det handlar trots allt om så mycket mer än bara själva kostnaden.
  • Kolla upp firman
   Har du hittat ett eller några erbjudanden som verkar bra? Då är det dags att göra lite detektivarbete för att se om det är värt att gå vidare med den eller de firmorna.Börja med att kontrollera att företaget har F-skattesedel, är momsregistrerat och betalar skatt för sina anställda. Detta för att försäkra dig om att det inte handlar om svartarbete. Du kan hitta den här informationen genom att vända dig till Skatteverket. Där kan du även se om företaget har några skulder, något du också kan kontrollera hos Kronofogden. Om ett företag har stora skulder finns det alltid en risk att de går i konkurs vilket kan innebära att arbetet kanske inte hinner bli färdigställt eller att du får svårt att reklamera om du skulle upptäcka några fel i efterhand.Svarta listan kan också vara bra att kontrollera. Det är en lista som presenteras av Råd & Rön över företag som struntar i Allmänna reklamationsnämndens beslut, och sådana bör man förstås undvika. Leta också efter omdömen på nätet för att se om någon har något negativt att säga om firman. När någon har blivit utsatt för en fuskbyggare vill de gärna varna andra för att gå i samma fälla. Googla till exempel på företagets namn och se vad du får fram. Tänk dock på att allt som står på nätet inte nödvändigtvis är sant.Att kontrollera att hantverkaren eller hantverkarna som ska utföra arbetet har de behörigheter och certifieringar som krävs är förstås också viktigt. Be att få se intygen. Detta gäller särskilt för el- och VVS-arbeten. Hantverkaren bör också ha allrisk- och ansvarsförsäkring och du ska se till att du står som medförsäkrad på allriskförsäkringen och att du får kopior på försäkringsbreven. Kontakta också ditt eget försäkringsbolag för att ta reda på vilka krav de har på hantverkaren för att din försäkring ska gälla.
  • Begär referenser
   Du kan också begära in referenser direkt från firman. Då kan du få prata med tidigare kunder för att se om de är nöjda med arbetet, och kanske även se arbeten som firman utfört. Passa på att ställa många frågor och se till att du skriver ner frågorna i förväg så att du inte glömmer något. Frågor som kan vara lämpliga att ställa är till exempel:

   • Vad har de för relation till hantverkaren/firman?
   • Skulle de rekommendera hantverkaren/firman till andra?
   • Kan de tänka sig att anlita hantverkaren/firman igen?
   • Blev resultatet som förväntat?
   • Hur fungerade samarbetet med hantverkaren/firman?
   • Hur hanterades eventuella klagomål?
   • Höll man tidsplanen?
   • Tillkom kostnader under arbetets gång?
   • Hur fungerade det med städning, att lämna ut nycklar och att hålla tider?
   • Allt du kan komma på som du undrar över ska du fråga, och kom ihåg att det inte finns några dumma frågor!
  • Kom överens om prisNär du har kommit fram till vem som ska få utföra arbetet är det dags att ta nästa steg, och en sak som du måste fundera över är hur du vill lägga upp kostnaden. Prisöverenskommelser kan se ut på olika sätt och här gäller det att ni tillsammans hittar en väg som du känner dig bekväm med. Vissa föredrar att ha ett fast pris för hela arbetet med andra hellre räknar de faktiska timmarna för att kanske komma lite billigare undan. Du måste utgå från dig själv och hur du är som person och hitta en lösning som både du och hantverkaren är nöjd med.
   • Fast pris är ett pris som inte får ändras. Du vet med andra ord vad arbetet kommer att kosta, men du får räkna med att hantverkaren förmodligen lägger på extra för oförutsedda händelser.
   • Ett ungefärligt pris är när hantverkaren uppskattar vad arbetet ungefär kommer att kosta. Huvudregeln för ett ungefärligt pris är att det inte får överskridas med mer än 15 %.
   • Löpande räkning innebär att du betalar hantverkaren per timme. Ni kommer överens om vilket timpris som ska gälla, och det kan vara bra att kombinera det med ett takpris som bestämmer hur mycket det som mest får kosta.
   • Oavsett vad du väljer är det viktigt att du tar reda på exakt vad som ingår och vad som kostar extra. Kom ihåg att du aldrig ska betala i förskott utan endast betala för slutfört arbete som du är nöjd med.
  • Dags att skriva avtalkontraktskrivande
   Nu är det dags att skriva avtal, och det är av stor vikt att det är just ett skriftligt avtal. Gå aldrig med på ett muntligt avtal då det betyder att du inte har några bevis på vad som ingår i avtalet. Vad som ska stå i avtalet beror lite på arbetets omfattning, men ju mer desto bättre. Handlar det om ett större arbete ska du se till att få med så mycket som möjligt. Punkter som kan ingå i ett avtal är till exempel:

   • En noggrann beskrivning av vad det är som ska utföras
   • Hur man ska hantera, dokumentera och prissätta tilläggsarbeten
   • Det totala priset för arbetet
   • Om det ska göras rotavdrag
   • Hur betalning ska ske
   • När arbetet ska vara klart
   • Eventuellt förseningsvite som betalas till dig om arbetet inte blir klart i tid
   • Vem som ska stå för eventuell städning, både löpande städning och slutstädning.

Det kan vara svårt att författa ett avtal från grunden, men det finns mallar ni kan ta hjälp av. Kanske har hantverkaren redan en mall, se då till att den innehåller allt det som är viktigt att ha med. Mallar kan man annars hitta hos bland annat Konsumentverket.