Frågor & svar

Här hittar du snabba frågor och svar om hantverkare och renovering!

Hur hittar jag hantverkare?
Leta på nätet, i lokaltidningar och hör dig för bland vänner och kollegor så brukar du hitta en mängd olika firmor. Googla på hantverkare + din stad, exempelvis ”takläggare Stockholm” så får du vanligtvis många träffar att titta vidare på.

Vad gör jag om jag inte blir nöjd?
Om du är missnöjd med något ska du först och främst ta upp detta med hantverkaren och se om ni kan komma fram till en lösning. Kan ni inte det så kan ni ta hjälp en av en oberoende besiktningsman som kan göra en bedömning. Om tvisten kvarstår kan du kontakta din kommuns konsumentvägledning, Allmänna reklamationsnämnden eller ta ärendet till domstol. Tänk på att spara all skriftlig kommunikation och alla andra papper som har med arbetet att göra för att ha så mycket bevis som möjligt. Kom ihåg att aldrig betala för något du är missnöjd med.

Varför ska jag inte anlita svart arbetskraft?
Det finns många skäl till det, bland annat att du står helt utan garantier. Du har inte ens en garanti på att arbetet ska bli färdigställt, och du kan inte räkna med att ditt försäkringsbolag ska hjälpa dig. Om något går fel riskerar du att bli utan ersättning. Du kan inte heller använda dig av rotavdraget för svartarbeten. I längden vinner du på att köpa vitt.

Hur får man reda på om man behöver bygglov?
Det är byggnadsnämnden i din kommun som bedömer om det du ska bygga kräver bygglov och det är dem du ska kontakta om du är osäker. Om du har planerar på att bygga något som kräver bygglov kan du först söka ett förhandsbesked för att få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats du har tänkt dig. Om du planerar att utföra något som inte kräver bygglov kan du ändå behöva göra en anmälan till kommunens byggnadsnämnd. Tänk på att du även kan behöva exempelvis rivningslov om du planerar att riva något.